Anne-Lore Kuryszczuk

Anne-Lore KURYSZCZUK

 
kunstwerk-web

MONDRIAAN EN KURYSZCZUK: RAAKVLAKKEN IN BEELDLIJNEN

In het werk van Anne-Lore Kuryszczuk valt op het eerste gezicht een
aantal zaken meteen op. Zo is daar de grote helderheid die ervan
uitgaat. En een rustgevende overzichtelijkheid, of althans een streven
daarnaar – en het is opmerkelijk hoe weinig empathie het de beschouwer
kost om in dat streven mee te gaan. Verder doet het vermoeden dat zij
ervan houdt te spelen met elementaire zaken (structuur, lijn, richting,
contrast, textuur, lichtval). En voelen wij ons door haar meegenomen in
de wereld van Mondriaan en zijn erfgenamen, niet alleen vanwege dit
variëren en permuteren van primaire schilderkunstige grootheden, maar
misschien ook wel in een ander opzicht, namelijk het zoeken naar
waarheid, harmonie, zuiverheid.

Een andere indruk die je kunt krijgen bij het bekijken van
bijeengebracht werk van haar is dat je je bevindt in een soort binaire
wereld. Echter niet die van de alom oprukkende soft- en hardware, van de
voorspelbare logica van de automaten, van de calculatie, de enen en
nullen, rasters en pixels. Integendeel, de hare is een wereld van
gevoelsmatig uitgevonden en ontdekte polariteiten, waarin tweeledigheid
op diverse niveaus intuïtief en met de hand wordt uitgewerkt tot
organische beeldlijnen en raamwerken. Ook dat ‘tweeledige’ is bij haar
heel elementair en fundamenteel. Het betreft uiteindelijk uiteraard de
wezenlijke complementariteit van alles wat is, van het ene altijd het
andere in zich draagt en moet dragen om te kunnen bestaan. Maar dat
existentiële wil zij laten zien op het niveau van materiaal en
structuur: geen voorgrond zonder achtergrond, geen gelijkheid zonder
ongelijkheid, etc. (Dat moet ook wel op het niveau van de waarneming
zijn, om überhaupt te kunnen worden gezien, immers “Was in die
Erscheinung tritt, muss sich trennen, um nur zu erscheinen.”) En, zo
lijkt het, met een spaarzaamheid aan modaliteiten, om niet te zeggen aan
eigenschappen. Het is vanzelfsprekend onmogelijk een werk te maken dat
maar 1 eigenschap heeft (immers als er vorm is, is er schaal; als er
kleur is, dan ook dimensie; is er vlakheid, dan textuur; materiaal ergo
structuur; en ga zo maar door). Maar je kunt proberen in de buurt te
komen.

Marc Geerards

Open Atelier:
Da Costakade 164
www.akuryszczuk.nl
schilderen, tekenen, fotografie, ruimtelijk

Iam-thumb

logo-amsterdam

Logo-Hallen-zwart